Gradsko Društvo Crvenog Križa Pakrac


Go to content

Crveni križ PakracGradsko društvo Crvenog križa Pakrac je humanitarna i dobrovoljna udruga koja djeluje na osnovi načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu skrb i zaštitu Republike Hrvatske.

Udruga djeluje na području Požeško-slavonske županije, gradova Lipika i Pakraca s pripadajućim naseljima u svrhu promicanja humanitarnih ciljeva i provedbi akcija od opće koristi.

Udruga je osnovana 1993. godine.

Registrirana je kod Ureda državne uprave Požeško-slavonske županije u Požegi.

Broj žiro-računa (IBAN) udruge je: HR0923400091100093169, a otvoren je kod Privredne banke Zagreb.

OIB: 53027747576,   e-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr

Svjetlana Mišor Čulina Udrugu zastupa Svjetlana Mišor Čulina - predsjednica Udruge.

Predsjednica Udruge predstavlja društvo prema vani, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora i potpisuje Odluke i druge dokumente koje donose ova tijela.


Odluke u udruzi donosi Skupština – najviše tijelo GD CK Pakrac – u Skupštini članovi GD CK Pakrac upravljaju putem izabranih predstavnika – zastupnika prema mjestu stanovanja.

Predstavnici u Skupštini GDCK Pakrac: Danijela Balešić, Natalija Borčicki, Dubravka Boršodi, Goran Golik, Miroslav Ivančić, Zoran Josipović, Anita Jurković, Krunoslav Kelemen, Danijela Kiš, Manuela Marter, Svjetlana Mišor Čulina, Đurđa Mlinarić, Ivan Pušćenik, Igor Sigeti, Ilija Turković, Miroslav Vacek, Dalibor Viboh.


Odbor – izvršno tijelo Skupštine, sastaje se po potrebi i brine o provođenju opće politike društva i operativno rješava sva pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine.

Predstavnici u Odboru GDCK Pakrac: Svjetlana Mišor Čulina, Danijela Kiš, Anita Jurković, Zoran Josipović, Manuela Marter, Ilija Turković, Ivan Puščenik, Dalibor Viboh i Igor Sigeti.


Predsjednica Odbora i Skupštine GDCK Pakrac: Svjetlana Mišor Čulina

Potpredsjednice Odbora i Skupštine GDCK Pakrac: Danijela Kiš i Anita Jurković


Nadzorni odbor GDCK Pakrac: Krunoslav Kelemen (predsjednik), Miroslav Vacek (član) i Natalija Borčicki (član)

Danijela Kiš ravnateljica GDCK Pakrac je Danijela Kiš.

Ravnatelj organizira i rukovodi sveukupnim radom Udruge, predstavlja, odgovara, zastupa i potpisuje u ime Udruge za sve djelatnosti koje su sastavni dio Udruge, rukovodi radom Stručne službe, radom Kuhinje Crvenog križa, Skrbi izvan vlastite obitelji za stare i nemoćne osobe u Marinom Selu i Dječjeg odmarališta na Viru, odnosno zaposlenicima pojedincima.

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac osnovano je u progonstvu 1991.g. u Kutini, i samo beskućnik u to vrijeme pomagalo je cca 10 000 prognanih i iseljenih u Kutinu, kao i civile na ratom zahvaćenom području Pakraca i Lipika.


Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac surađuje sa slijedećim nevladinim organizacijama i državnim institucijama:
Grad Lipik, Grad Pakrac, HCK Zagreb, Centar za socijalnu skrb Pakrac, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Zagreb, Matica Umirovljenika, udruga Volk in Nood Flandrija, Crveni križ Kempten, UNHCR, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.


Back to content | Back to main menu