simple website maker

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac je humanitarna i dobrovoljna udruga koja djeluje na osnovi načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu skrb i zaštitu Republike Hrvatske.

zgrada Gradskog društva Crvenog križa Pakrac

Udruga djeluje na području Požeško-slavonske županije, gradova Lipika i Pakraca s pripadajućim naseljima u svrhu promicanja humanitarnih ciljeva i provedbi akcija od opće koristi. 

Udruga je osnovana 1993. godine. 

zgrada Skrbi izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe

U svom sastavu udruga ima 5 ustrojstvenih jedinica:

1. Službu za opće, administrativne i računovodstveno-financijske poslove,
2. Skrb izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe u Marinom Selu,
3. Dječje odmaralište "Cvrčak" na otoku Viru,
4. Kuhinju Crvenog križa u Pakracu i
5. Službu za pomoć u kući

zgrada Dječjeg odmarališta

Skrb za starije i nemoćne osobe u Marinom Selu

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, ostvarujući misiju i ciljeve međunarodnog pokreta Crvenog križa, Hrvatskog Crvenog križa i svoje osobne ciljeve, provodi program smještaja i njege starijih i nemoćnih osoba. U tu svrhu Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac izgradilo je i organiziralo Skrb izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe u Marinom Selu.

Odmaralište "Cvrčak" na otoku Viru

Dječje odmaralište "Cvrčak" na otoku Viru nalazi se na jednoj od najljepših lokacija na južnoj strani otoka. Odmaralište je udaljeno od glavne prometnice 200 m, a od plitke pješčane plaže 150 m. Prilaz do pješčane plaže je na neprometnoj ulici i nema veće opasnosti od stradavanja djece u prometu. Odmaralište ima 21 spavaonicu te zasebni apartman sa čajnom kuhinjom i dnevnim boravkom.

Kuhinja Crvenog križa u Pakracu

Kuhinja priprema obroke za članove Crvenog križa (najčešće su to zaposlene osobe u tvrtkama s područja Pakraca i Lipika), te za osobe u socijalnoj potrebi (koje financiraju socijalna vijeća gradova Pakraca i Lipika). Za jedan dio socijalno ugroženih osoba GDCK Pakrac samostalno financira obroke. Osobama koje iz zdravstvenih razloga ili zbog veće udaljenosti nisu u mogućnosti samostalno preuzeti obroke, obavljamo dostavu obroka na kućnu adresu.


Broj žiro-računa (IBAN) udruge je:   HR0923400091100093169,
otvoren je kod Privredne banke Zagreb.
OIB: 53027747576
matični broj: 3051404
e-mail:   gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr

Tijela GDCK Pakrac

Statut Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, od 23.09.2015. god.

Skupština GDCK Pakrac

Odluke u udruzi donosi Skupština – najviše tijelo GD CK Pakrac – u Skupštini članovi GD CK Pakrac upravljaju putem izabranih predstavnika – zastupnika prema mjestu stanovanja.
Predstavnici u Skupštini GDCK Pakrac: Robert Matijašević, Danijela Kiš, Danijela Balešić, Manuela Marter, Marija Martinelli, Miroslav Vacek, Igor Sigeti, Rajko Šurkalović, Dalibor Viboh, Vlatka Loso i Mario Šimunović.

Predsjednik Skupštine GDCK Pakrac je Rajko Šurkalović. Potpredsjednici Skupštine GDCK Pakrac su: Robert Matijašević i Dalibor Viboh.

Nadzorni odbor GDCK Pakrac

Nadzorni odbor Društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva. 
Članovi Nadzornog odbora GDCK Pakrac: Anita Potrebić, Gordan Krajačić i Zdenka Pintarić.

Odbor GDCK Pakrac

Odbor – izvršno tijelo Skupštine, sastaje se po potrebi i brine o provođenju opće politike društva i operativno rješava sva pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine.

Predstavnici u Odboru GDCK Pakrac: Rajko Šurkalović, Robert Matijašević, Dalibor Viboh, Danijela Balešić, Manuela Marter, Marija Martinelli i Igor Sigeti.  

Predsjednik Odbora GDCK Pakrac je Rajko Šurkalović. Potpredsjednici Odbora GDCK Pakrac su: Robert Matijašević i Dalibor Viboh.

ravnatelj GDCK Pakrac

Ravnatelj GDCK Pakrac predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe, Skrbi izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe u Marinom Selu, Dječjeg odmarališta na otoku Viru, Kuhinje Crvenog križa i Službe za pomoć u kući.
Ravnateljica GDCK Pakrac je Danijela Kiš.

Aktivnosti GDCK Pakrac

Mobirise

Služba traženja

Služba traženja je jedna od osnovnih djelatnosti u Hrvatskom Crvenom križu.

Mobirise

Dobrovoljno darivanje krvi

GDCK Pakrac organizira prikupljanje krvi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu.

Mobirise

Prva pomoć za vozače

GDCK Pakrac provodi osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi.

Mobirise

Prijevoz na hemodijalizu

GDCK Pakrac obavlja uslugu prijevoza pacijenata na hemodijalizu. U prosjeku se prevozi od 10 do 15 pacijenata i to s područja Pakraca, Lipika, Novske i pripadajućih naselja.

Mobirise

Projekt FEAD

Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom prehrambenih i higijenskih potrepština.

Mobirise

Projekt "Zaželi"

Ovim projektom, osim zapošljavanja žena, pruža se pomoć u skrbi za starije osobe preko izvaninstitucijskih oblika pomoći. 

Dokumenti GDCK Pakrac

Osobe ovlaštene
za zastupanje GDCK Pakrac

Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor GDCK. 

Rajko Šurkalović
predsjednik Skupštine i Odbora GDCK Pakrac

Ravnatelj GDCK Pakrac predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom Stručne službe, Skrbi izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe u Marinom Selu, Dječjeg odmarališta na otoku Viru, Kuhinje Crvenog križa i Službe za pomoć u kući.

Danijela Kiš, struč. spec. oec
ravnateljica GDCK Pakrac

Cjenik usluga GDCK Pakrac

Kuhinja Crvenog križa

25 kn
po obroku
 • u restoranu Kuhinje Crvenog križa u Pakracu, ulica Braće Radić 13, radnim danom od 09:00 do 12:00 sati.
 • Cijena obroka s dostavom na kućnu adresu na područjima gradova Pakraca i Lipika iznosi 30 kn.

Odmaralište na Viru

                       1700 kn
za 9 dana
 • Za djecu u organiziranim skupinama Ljetne škole Crvenog križa. U uslugu uključen prijevoz i 4 obroka.
 • Cijena za odrasle: od 2.260,00 kn na više, ovisno o kategoriji sobe.
 • Za sve ture cijena uključuje prijevoz i 3 obroka.

Skrb Marino Selo

  2860 kn
mjesečno
 • za smještaj u višekrevetnoj sobi za pokretnog korisnika.
 • - usluga prehrane
 • - medicinska skrb
 • - prijevoz do zdravstvenih ustanova

Prva pomoć za vozače

  450 kn
po kandidatu
 • Tečajevi prve pomoći provode se za polaznike slijedećih auto škola: "Trag" Pakrac i "Sport" Pakrac.
 • Tečajevi se provode u
 • prostoru GDCK Pakrac
 • ulica Braće Radić 13
 • u Pakracu.

Kontaktirajte nas!

Pošaljite nam poruku ili upit!

Molimo da popunite sva polja u donjem obrascu

naš telefon: + 385 (0) 34 411 324 
e-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr

GDCK Pakrac

Braće Radić 13                     
34550 Pakrac

Tel/fax:

Tel: 034/411-324                    
Fax: 034/411-341