osnovni podaci

naziv Udruge: Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac
skraćeni naziv Udruge: GDCK Pakrac

OIB: 53027747576
matični broj subjekta: 3051404

telefon: 034/411-324
fax: 034/411-341
e-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr

adresa:
Braće Radić 13
34550 Pakrac


IBAN: HR0923400091100093169 
             otvoren kod Privredne banke Zagrebkontakt osobe

ravnatelj: Danijela Kiš, struč.spec.oec, e-mail: ravnateljica.gdck.pakrac@gmail.com
mob: 099-2642-661

voditelj računovodstva: Vlatka Jurina, mag.oec, e-mail: racunovodstvo.gdck.pakrac@gmail.com
mob: 099-2334-947

administrativni referent, službenik za informiranje i voditelj Službe traženja: Marija Tomaši, e-mail:
gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr
mob: 099-2334-948

Skrb izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe
u Marinom Selu, glavna medicinska sestra:
Martina Savi, bacc. med. techn.
e-mail: skrb.marino.selo@gmail.com
mob: 099-233-4945

Dječje odmaralište "Cvrčak" na Viru
 e-mail: djecje.odmaraliste.vir@gmail.com
mob: 099-2334-943

Mobirise

Kontaktirajte nas!

Pošaljite nam poruku ili upit!

Obavezno popunite sva polja u donjem obrascu

naš telefon: + 385 (0) 34 411 324 
Email: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr

GDCK Pakrac

Braće Radić 13                     
34550 Pakrac

Tel/fax:

Tel: 034/411-324                    
Fax: 034/411-341                     

Designed with Mobirise html web themes