free web templates

Službenik za informiranje

O D L U K A
Službenikom za informiranje određuje se Marija Tomaši,
referent općih i administrativnih poslova u Službi za opće, administrativne i računovodstveno financijske poslove GDCK Pakrac.

Kontakt podaci

Marija Tomaši, tel: 034/411-324, fax: 034/411-341
mob: 099-2334-948

e-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr  

O B R A S C I

za podnošenje zahtjeva za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama je pravo građana koje je zajamčeno međunarodnim i domaćim dokumentima, čije ostvarenje obuhvaća obvezu tijela javne vlasti da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu, te mogućnost pristupa informacijama putem zahtjeva korisnika.

Ponovna uporaba informacija predstavlja nadogradnju prava na pristup informacijama, budući da informacije koje su u posjedu tijela javne vlasti moraju biti dostupne, u određenom formatu i biti određene kvalitete, prije nego ih se može ponovno uporabiti za neku drugu svrhu od one za koju su izvorno nastale.

Mobirise

Pristup informacijama temeljno je demokratsko načelo i pravo svih građana u suvremenim demokracijama, koje omogućuje razvoj transparentne i otvorene javne vlasti, jača odgovornost javnog sektora, potiče korisnički orijentirano djelovanje javne uprave, suzbija korupciju i povećava legitimitet institucija i povjerenje građana u vlast.

Službenici za informiranje u tijelima javne vlasti ključne su karike u ostvarivanju Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava građana na pristup informacijama.

Kontaktirajte nas!

Pošaljite nam poruku ili upit!

Obavezno popunite sva polja u donjem obrascu

naš telefon: + 385 (0) 34 411 324 
Email: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr

GDCK Pakrac

Braće Radić 13                     
34550 Pakrac

Tel/fax:

Tel: 034/411-324                    
Fax: 034/411-341